Bestuur


Voorzitter Koen Vos
Secretaris Irene Vos
Penningmeester Richard Zijlstra
Activiteiten Richard Zijlstra
Algemeen bestuurslid Wiebren Feddema
Adviseur Wilco Jonkman (Vanboeyen)

Het bestuur is bereikbaar via het algemene e-mailadres info@beekdalhoeve.nl of via het contactformulier.