Kinderboerderij

De Beekdalhoeve is de kinderboerderij in de wijk Marsdijk in Assen.
Op de kinderboerderij is van alles te doen, te beleven en te zien. Wij hebben een aantal oud-Hollandse kippenrassen en verschillende soorten geiten, schapen en konijnen. En ook cavia’s, eenden, ganzen en een kalf zijn bij ons op de Beekdalhoeve te zien. Kom gerust langs om de dieren te zien, te aaien en te knuffelen. Bezoek onze dieren zo vaak je wilt!

Regelmatig plaatsen we nieuwe berichten op deze website. We houden bezoekers graag op de hoogte van geplande activiteiten op de Beekdalhoeve. In de rechterkolom vindt u een overzicht van de meest recente berichten. Tevens bieden wij u een pagina met een uitgebreid nieuwsoverzicht.

Mogen we de dieren ook voeren?
De geiten en schapen niet, zij krijgen speciaal voer. Als deze dieren teveel brood of schillen krijgen worden ze ziek en krijgen ze diarree. Ze verliezen dan teveel vocht. In het ernstigste geval verzwakken ze zo erg dat de dood erop volgt. De eenden, kippen en het andere pluimvee mogen wel wat zelf meegebracht brood hebben, maar alleen voeren na overleg!

Wel kun je altijd de beheerder vragen of jij, of je kind, kan helpen met voeren. Ook zullen we proberen om een pakket met granen e.d. samen te stellen dat aan de dieren gevoerd kan worden. Deze pakketjes kunnen te zijner tijd tegen een redelijke vergoeding bij de boerderij worden afgehaald.

Neemt De Beekdalhoeve ook dieren op die mensen “over” hebben?
Op de kinderboerderij komt regelmatig de vraag of wij ook dieren willen opnemen die thuis “over” zijn. Meestal gaat het om konijnen of cavia’s. Helaas kunnen we deze dieren niet opnemen in ons eigen dierbestand. De reden hiervan is, dat de dieren op de kinderboerderij allemaal ingeënt zijn en dat bij insleep van andere “vreemde” dieren de kans bestaat dat er ook ziektes mee komen en dat willen we natuurlijk niet! Ook heeft de kinderboerderij geen functie van opvang van dieren, hiervoor zijn andere instanties te benaderen.

Wel is het mogelijk om uw konijn of cavia bij ons te stallen tijdens uw afwezigheid in de vakantieperiode. De kosten van de vakantieopvang € 1,10 per nacht per dier. Het is wel belangrijk dat u tijdig contact opneemt met de kinderboerderij want het aantal plaatsen is beperkt. De kosten worden vooraf betaald.