Brede School Assen

Sinds najaar 2009 gebruikt de Brede School Assen de Ballon als locatie voor naschoolse activiteiten waar kinderen aan mee kunnen doen. U kunt dan denken aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur, muziek, creativiteit en meer. Deze worden bij voorkeur in de wijk gehouden. Met het programma dat de Brede School Assen kinderen aanbiedt, wil men hen laten kennismaken met voor hen nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding. De Brede School Assen wil daarbij een aanzet geven tot talentontwikkeling en de ontwikkeling van sociale vaardigheden. In blokken van circa zes/acht lessen ontdekken kinderen zelf wat ze leuk vinden. Daarnaast worden er activiteiten aangeboden die kinderen een extra steuntje in de rug geven. Drie keer per jaar brengt de Brede School Assen een folder uit met een aanbod, waarvoor u uw kind via internet kunt opgeven.